Skip to content
Menu

Acora Advokatbyrå

Med hjärtat i

Läs mer

Acora Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå med spetskompetens inom socialrätt och främst personlig assistans och assistansersättning men vi biträder även i ansökningar och ärenden som avser andra insatser enligt LSS, bostadsanpassningsbidrag, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning m.fl. samt i ärenden rörande återkrav av utbetald ersättning. Utöver detta agerar vi även biträde i ärenden och processer rörande lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om psykiatrisk- och rättspsykiatrisk tvångsvård (LPT/LRV). Acora Advokatbyrå har en gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av att bedriva processer i angivna ärendetyper på såväl myndighetsnivå som i domstol.

Vår devis för att nå framgång i de ärenden och mål som vi driver för våra klienter, utöver kompetens och erfarenhet, är att vi även måste gå in helhjärtat i varje ärende och mål och det är också det som har bildat utgångspunkt för advokatbyråns namn. ”Acora” är latin och betyder, fritt översatt, ”med hjärtat i”.

Vi står alltid helhjärtat, med hjärtat i, på klientens sida och oavsett motpart!

Välkommen att kontakta oss!

Igne advokatbyrå

Socialrätt & LSS

Behöver du hjälp att ansöka om bostadsanpassning, vårdbidrag eller handikappersättning?
Vi är experter på socialrätt och LSS, och hjälper dig hela vägen.

Personlig assistans & assistansersättning

Acora Advokatbyrå har en unik spetskompetens och erfarenhet inom personlig assistans och assistansersättning. Vi är engagerade, kunniga, och har alltid klientens bästa i fokus.

Juridisk expertis med människan i fokus

Du förtjänar den bästa hjälp du kan få. Vi på Acora Advokatbyrå har ett engagemang som aldrig slocknar. Vi står alltid på din sida.