Skip to content
Menu

Om Acora Advokatbyrå

Acora Advokatbyrå har spetskompetens inom personlig assistans, och en brinnande övertygelse om att du förtjänar den bästa hjälp du kan få.

Acora Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå där du som klient alltid står i fokus

Att ha rätt och att få rätt är absolut inte samma sak. Den enskilde ställs ofta inför stora svårigheter med att hävda sina rättigheter inför stat och kommun eller vid tvister av olika slag. Det är i denna verklighet som Igne Juristbyrå verkar. Vi står alltid på våra klienters sida – oavsett vem motparten är!