Menu

Personlig assistans & assistansersättning

Acora advokatbyrå har en unik spetskompetens och erfarenhet inom personlig assistans och assistansersättning. Vi är engagerade, kunniga, och har alltid klientens bästa i fokus.

Acora advokatbyrå har en erkänd och unik spetskompetens inom personlig assistans och assistansersättning och företräder den enskilde gentemot Försäkringskassan och kommun i dessa frågor. Advokatbyråns djupgående juridiska kunskaper inom insatser enligt LSS (lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättning, samt vår mångåriga erfarenhet garanterar dig som klient rätt kunskap, ett genuint engagemang och gedigen kvalitet.

Ett engagemang som aldrig slocknar
Personlig Assistans
Adress

Acora Advokatbyrå
Godemansvägen 23
903 55 Umeå

Kontakta oss

Telefon:
E-post: