Skip to content
Menu

Acora Advokatbyrå har spetskompetens inom personlig assistans, och en brinnande övertygelse om att du förtjänar den bästa hjälp du kan få.

Acora Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå där du som klient alltid står i fokus

Att ha rätt och att få rätt är absolut inte samma sak. Den enskilde ställs ofta inför stora svårigheter med att hävda sina rättigheter inför stat och kommun eller vid tvister av olika slag. Det är i denna verklighet som Igne Juristbyrå verkar. Vi står alltid på våra klienters sida – oavsett vem motparten är!

Juridisk expertis med människan i fokus

Du förtjänar den bästa hjälp du kan få. Vi på Acora Advokatbyrå har ett engagemang som aldrig slocknar. Vi står alltid på din sida.

Verksamhetsområden

Acora Advokatbyrå arbetar engagerat med frågor inom personlig assistans, assistansersättning och socialrätt, med en brinnande övertygelse om att du förtjänar den bästa hjälp du kan få.

Läs mer

Personlig assistans & assistansersättning

Acora Advokatbyrå har en unik spetskompetens och erfarenhet inom personlig assistans och assistansersättning. Vi är engagerade, kunniga, och har alltid klientens bästa i fokus.

Läs mer

Socialrätt

Behöver du hjälp att ansöka om bostadsanpassning, vårdbidrag eller handikappersättning? Vi är experter på socialrätt och LSS, och hjälper dig hela vägen.

Läs mer

Aktuellt

Allmänna uppdragsvillkor & behandling av personuppgifter

Allmänna uppdragsvillkor Tillämpningsområde m.m. Utöver vad som följer av tvingande lag gäller dessa allmänna uppdragsvillkor för…

Läs mer